G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Brezrastić iz našeg sokaka

  • Plan B — is there an alternative to economic growth?: Miklós Antal at TEDxDanubia 2014

g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće