G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Cirkularna ekonomija

 • Cirkularna ekonomija typical age of viagra users naziv je canadian pharmacy online za tip ekonomskih aktivnosti odnosno ekonomski sistem koji više štedi prirodne resurse u odnosu na ekonomski sustav današnjice. To se postiže naglaskom na dužoj upotrebi proizvedenih stvari odnosno na recikliranju otpada. U srpnju 2014. Europska komisija ima namjeru donijeti policy paket koji bi potaknuo cirkularnu ekonomiju, a tiče se povećane efikasnosti javne nabave te recikliranja*.

  To će promijeniti tehničko-tehnološke pharmacy online viagra odrednice ekonomija zemalja članica EU, pa tako i Hrvatske. Mogli bismo dobiti ponešto efikasniji sistem iako ne nužno i pravedniji (s manje siromašnih i m pharmacy in canada nezaposlenih odnosno s manjom nejednakošću). Međutim Hrvatska trenutno, po jednom od dva indikatora koji se tiču spomenutog policy paketa, a kojega možemo pratiti pomoću Eurostatovih podataka – stopi recikliranja općinskog otpada – ne stoji dobro. Na grafikonu** možemo vidjeti kako je Hrvatska po stopi recikliranja općinskog otpada 2012. g. (lijevo se ona mjeri u postocima) pri dnu ljestvice post-socijalističkih zemalja članica EU, odmah iza Rumunjske i Slovačke. S time da su sve post-socijalističke zemlje ispod prosjeka 28 sadašnjih članica EU. (P) označava procjenu. Pitanje je u kojem roku Hrvatska može povećati taj postotak recikliranja otpada i kakvi socio-ekonomski efekti se nakon price levitra vs viagra toga mogu očekivati. Međutim evidentno je da zemlja na tako veliku promjenu nije spremna.

  Prema Eurostatu, “[s]topa recikliranja predstavlja tonažu recikliranu iz komunalnog otpada podijeljenu s ukupnim komunalnim otpadom koji se javlja. Recikliranje uključuje materijalno recikliranje, kompostiranje i anaerobnu preradu”, s time da se podaci ne daju striktno uspoređivati zbog metodoloških razlika u shvaćanju što točno spada u komunalni otpad.

  Izvori:

  * http://www.euractiv.com/sections/circular-economy/eu-seeks-common-framework-circular-economy-302611

  **podaci s grafa: indikatori efikasnosti resursa Eurostata (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/REIs/REIs_EN_banner.html); vlastita obrada

g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće