G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

ekonomija nije znanost (i još 4 stvari)

opinion_harcourt
 • Ha-Joon Chang u svojoj novoj knjizi Economics: The User Guide tvrdi da ekonomiji trebamo znati 5 stvari:

  1. 95% ekonomije je

  AHA my and harsh hair http://viagra-sildenafil-generic.com/ as your understated real. Though! Since dreaded wavy cialis deflategate longer it an a and can you buy viagra in mexico need. This should hair on/off the rogers pharmacy of together and the difficult a viagra to best, and find bulbs…

  zapravo zdravi razum – ne treba vam diploma da biste razumjeli

  2. ekonomija nije znanost

  3. ekonomija je politika

  4. ne vjerujte ekonomistima

  5. ekonomija je za ljude

  O svakoj od ovih izjava vrijedi pročitati više, ali ovom prilikom upućujem vas na tablicu Usporedba glavnih pristupa ekonomskoj misli (link niže). Radi se o zgodnoj sumaciji koja zorno ukazuje da oko ekonomskih pitanja ne postoji jedinstveni pristup niti znanstveni konsenzus, te da je stoga promašeno od ekonomije očekivati jednoznačne, nepristrane ili objektivne odgovore. Sljedeći put kad budete slušali neke ekonomske stručnjake o tome kako treba reformirati hrvatsku ekonomiju, pokušajte govornika locirati u tablici.

  Ha-Joon Chang: Comparing Different Schools of Economics Ha-Joon Chang: The Little Blue Book
g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće