G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Idu li kapitalizam i ekologija zajedno?

 • U trenutku kada se čini da je neoliberalni kapitalizam prigrlio neke od zelenih tehnologija, a mnoge zelene stranke maštaju o “zelenom kapitalizmu” korisno je zapitati se je li i koliko kapitalizam kompatibilan sa ekološki održivim društvima.

  Odgovor možemo pronaći u podacima kojima mjerimo ljudski utjecaj na globalnu klimu i potrošnju zemljinih resursa. Emisije štetnih plinova ni nakon više od trideset godina međunarodnih konferencija o klimi i deset godina od provođenja Kyoto protokola nisu se smanjile. Čak štoviše, emisije plinova odgovornih za efekt staklenika nikad nisu bile više, a rast eksploatacije zemljinih resursa i dalje se nezaustavljivo povećava.

  Je li problem u kapitalizmu? Trebaju li zelene političke stranke i pokreti prihvatiti ideju antikapitalizma? Je li to uvjet da bi se nazivali zelenima?

  Odgovor se možemo pronaći u dvije karakteristike koje se nalaze u samoj srži kapitalistički uređene ekonomije. Jedna od karakteristika je eksploatatorska priroda kapitalizma koja se odnosi prema prirodi baš kao i prema radničkoj klasi – eksploatatorski. Ta je karakteristika opisana i u radovima Engelsa i Marxa i logički je opravdana. Ona otvara prostor za pritisak odozdo, ali ne objašnjava fenomen postojanja globalno ekološki neodrživih i lokalno zagađujućih socijalističkih proizvodnih sustava dvadesetog stoljeća.

  Objašnjenje

  za taj fenomen možemo pronaći u odrastu (eng. degrowth): iako su socijalistički sistemi dvadesetog stoljeća u ekološki neodrživom gospodarskom rastu pronalazili put za modernizaciju i ekonomsku emancipaciju radničke klase, gospodarski rast nije bio samom sebi svrha. Situacija s kapitalističkim ekonomskim sustavima je drugačija: s obzirom da je u središtu kapitalističkog uređenja društva i ekonomije potreba za neprestanim akumuliranjem kapitala nužno se događa i neprestano uništavanje okoliša na lokalnoj i globalnoj razini. Kapitalizmu treba rast kapitala kako bi ostao kapitalizam i čini se da nužno mora odbaciti “degrowth”.

  Trebamo li onda nužno odustati od kapitalizma kako bi ostvarili “degrowth”? Kako kapitalizmom ostvariti ekološko, ekonomsko, društveno i politički održivo društvo?

  greenleft / Capitalism is failing the planet newpolitics / The Myths of “Green Capitalism” fuhem / Green capitalism and the climate: It’s economic growth, stupid! theguardian / Earth 'will expire by 2050' grupa22 / Orange is the new black grupa22 / Solari i socijalizam
g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće