G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Ispravljanje krivina iliti kako se ne štititi od poplava

  • Već mjesecima slušamo o velikim poplavama u Velikoj Britaniji no polako do nas dopiru vijesti i o novim metodama zaštite od poplava u toj zemlji koje su prilično različite od onih u Hrvatskoj. Britanske institucije su u posljednjih nekoliko godina počele odustajati od koncepta ispravljanja zavojitih rijeka te gradnje nasipa i obaloutvrda, već se sve više okreću restauraciji riječnih tokova u prirodno stanje rekonstrukcijom meandara, retencija i rukavaca koji usporavaju rijeku i apsorbiraju poplavni val. Te “alternativne” metode zaštite od poplava su ne samo jeftinije od kanaliziranja i betoniranja rijeka, već i povećavaju prirodna staništa i biološku raznolikost, a u nedavnim poplavama se pokazuju i kao efektivnija zaštita od poplava za ljudska naselja. Još samo kada bi Hrvatske vode naučile tu lekciju i odustale od daljnje kanalizacije prirodnih riječnih tokova što porezne obveznike košta milijarde kuna, uništava staništa ugroženih vrsta ptica, a hrvatske rijeke čine bržim i opasnijim za nadolazeće intenziviranje klimatskih promjena.

    Guardian / Flood defenders go back to nature to keep vulnerable homes dry Hrvatske vode / Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda
g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće