G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Kad bi svi ljudi na svijetu…

  • …plaćali za štete koje čine okolišu, bio bi to malo bolji svijet nego ovaj u kojem živimo. Takvom internalizacijom troškova mogli bismo barem neki puta – ako na jednom mjestu “počupamo”, na drugom – “posaditi”. No stvari nisu tako jednostavne, budući da na zemlji postoje ekološki sustavi čija je vrijednost nemjerljiva, jer su sasvim jedinstveni te bi njihovim uništenjem zauvijek nestalo flore i faune koja tamo obitava. Ipak, Njemačka vlada planira uvesti kompenzaciju (ekoloških) troškova putovanja avionom odnosno automobilom za svoje službenike (v. dolje), što bi mogao biti jedan mali korak za njih, a jedan veliki signal za čovječanstvo. Do tada, ipak, preporučujemo putovanja vlakom.

    Vielleicht grüner reisen
g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće