G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Kriza u industrijskom i građevinskom sektoru

PRIPREMIO SVEN MARCELIĆ

  • Kriza koja je od 2009. zahvatila Hrvatsku dovela je do mnogih promjena u ekonomskoj strukturi i posebno strukturi zaposlenih. U posljednja dva grafa tjedna bavili smo se problemom sezonalnosti zaposlenja koja se povećala s dolaskom krize te činjenicom da je kriza imala i evidentnu rodnu dimenziju pri čemu je bez posla ostajao nadproporcionalno velik broj muškaraca. Iz toga se moglo zaključiti da je velik broj radnih mjesta izgubljen u industriji i, posebice, građevinskom sektoru.

    Iako je sadržaj ovotjednog grafa intuitivno jasan s obzirom na dosadašnje medijsko bavljenje ovom temom pri čemu je deindustrijalizacija Hrvatske često isticana kao problem, njegova je namjera da s prethodna dva grafa ukaže na slojevitost koja se krije iza puke statistike i pokaže kako jedan pomak u gospodarskoj strukturi donosi višestruke promjene u onoj društvenoj.

    Uzeti su podaci sa stranica Državnog zavoda za statistiku i to „Indeksi građevinskih radova – izvorni indeksi (2010 = 100)“ te “Indeksi volumena industrijske proizvodnje, ukupno, prema GIG-u 2009. te područjima i odjeljcima – izvorni indeksi (2010=100)“. Evidentan je rast obje grane sve do početka krize, kada dolazi do naglog pada, osobito u sektoru građevine, koji pada sa 126.8% indeksa iz 2010. u godini 2008. na svega 77.9% krajem 2013. Istodobno industrija pada s 111.6% u 2008. na 92.0% krajem 2013. Indikativno je da su u prosincu 2013, zadnjem mjesecu za koji su dostupni podaci, istovremeno i građevinski i industrijski sektor bili na najnižoj vrijednosti u periodu od zadnjih deset godina.

    Kako je posao u tim granama vezan uz trajnije zaposlenje od onog u turizmu, a pritom je u njima zaposlen nadproporcionalan broj muškaraca, evidentan je razlog zbog koje su se od početka krize 2009. godine u Hrvatskoj povećali i sezonalnost zaposlenja i nezaposlenost muškaraca.

g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće