G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Mladi i prosvjedi za radikalnu demokraciju

Quebec Protest
  • Članak “Protesting Youth in the Age of Neoliberal Cruelty” nastavak je Girouxovih napada na http://clomidfor-men-online.com/ neoliberalizam pri čemu ovaj puta daje pregled različitih interpretacija oblika otpora mladih (od cinizma prema politici, zaokreta prema desnici do uključenosti s ciljem radikalne rekonstrukcije postojećeg političkog i ekonomskog sustava). chewable kamagra review Giroux zagovara angažman mladih za radikalnu demokraciju, ističući da je prepreka kamagra köpa tomu fragmentiranost grupa prosvjednika prema klasi, rodu, seksualnosti, etnicitetu, autoritetu. Po njemu je za promjene potreban prekogranični savez različitih grupa mladih, posebno s radnicima i sindikatima.

    Protesting Youth in the Age of Neoliberal Cruelty
g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće