G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Neoliberalizam – ideologija konzervativnih birokrata

  • Iako iz 2012. godine, članak poznatog američkog anarhista i antropologa Davida Graebera vrlo je aktualan.
    Graeber se pita gdje je nestalo maštanje o budućnosti, letećim autima i robotima koji obavljaju sav posao. Odogovor na to pitanje on pronalazi u političko-ekonomskom sistemu u kojem se nalazimo u posljednjih 30ak godina – neoliberalnom kapitalizmu. Graeber smatra da je naše društvo postalo društvom konzervativnih birokrata. Tehnologija više ne unosi daha maštanju o budućnosti i naseljavanju Marsa sa letećim autima, već samo brizi o brzom profitu i zaradi novog i-phone “17s”. Graeber ističe da neoliberalni kapitalizam ide ruku-pod-ruku sa bujanjem pretjerane birokracije i menadžerstva u svim segmentima društva, koji (nasuprot popularnom mišljenju o inovativnom kapitalizmu) guše pravu inovaciju i bilo kakav stvarni pomak od statusa-quo.
    Graber zaključuje da se do futuristićke slike budućnosti, o kojoj se maštalo u prošlom stoljeću, neće moći doći u sklopu današnjeg korporativnog kapitalizma, niti bilo kakve njegove inačice. Bit će, tvrdi Graeber, potreban puno egalitarniji sistem distribucije bogatstva i moći želimo li kolonizirati Mars ili bilo kakav sličan poduhvat kolektivne imaginacije.

    TheBaffler/ Of Flying Cars and the Declining Rate of Profit
g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće