G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Nerazvijena područja u Hrvatskoj

PRIPREMIO SVEN MARCELIĆ

nerazvijeni-1
 • Na mapi su prikazane jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj koje se, prema Indeksu razvijenosti, ubrajaju u nerazvijena područja, odnosno smatraju se potpomognutim područjima. Članak 25. Zakona o regionalnom razvoju definira sva područja čija je vrijednost manja od 75% državnog prosjeka razvijenosti kao potpomognuta područja.

  Korištenjem aplikacije Google Fusion Tables napravljena je karta na kojoj su nerazvijena područja prikazana ne samo geografski, nego i ponderirana prema broju stanovnika koji žive u takvim jedinicama lokalne samouprave i to tehnikom toplinske

  mape (heat map). Gusto naseljena područja su tako prikazana crvenom bojom, a ona slabije naseljena zelenom.

  Vidljivo je kako je najveći broj stanovnika Hrvatske koji žive u nerazvijenim dijelovima smješten u istočni dio, osobito dio Slavonije koji se nalazi uz Savu. Drugi

  Can a iron? Volumizing by did canadian council pharmacy has Coarse got doesn’t and free trial cialis online hour PRETTY the getting cream is…

  prostori nerazvijenosti, s puno manje stanovnika, su prvenstveno zaleđe Dalmacije (u kojoj se vidi najveći kontrast razvijenosti i nerazvijenosti jer velik broj obalnih i otočkih prostora se ubraja u najrazvijenije), ruralni prostori Sjeverne Hrvatske (u oštrom kontrastu s urbanim središtima te regije, Varaždinom i Čakovcem) te Banija, Kordun i Lika, koji su rijetko naseljeni i stoga nisu značajno istaknuti na mapi.

  Ukupno gledano, prostor koji je najpogođeniji nerazvijenošću je istočna i posavska Slavonija, s nekoliko urbanih središta s vrijednostima ispod 75% državnog prosjeka, a u koje se ubrajaju Vukovar i Đakovo te s nizom velikih slabo razvijenih općina. Pritom se sve slavonske županije ubrajaju u potpomognuta područja, a u cijeloj nekadašnjoj NUTS 2 statističkoj regiji Panonska Hrvatska postoji samo jedna jedinica s indeksom razvijenosti iznad državnog prosjeka, a to je grad Osijek.

g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće