G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

O nama

Grupa 22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija. Predani smo razvijanju alternativnih modela socijalno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće.

Svoje istraživačke i analitičke kapacitete usmjeravamo ostvarivanju ovog programa u društvu:  primjenjujući kritičku teoriju i koncept održivosti na suvremeno društvo, težimo boljem razumijevanju i adresiranju izazova koji stoje na putu prema društvenoj transformaciji za održivu budućnost.

Kontakt adresa: Ožujska 11, 10110 Zagreb, Hrvatska

Email: info.grupa22@gmail.com

Bankovni račun (IBAN): HR5824840081106812955 (Reiffeisen Bank)

 

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće