G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Osvrt na okrugli stol European New Economics Research and Policy Network

svjetionik dugi otok
  • Potreba sistemske promjene te formiranja novog narativa za novi ekonomski sistem odvela je Grupu 22 u Beč, gdje je 10. studenoga o.g. organiziran okrugli stol u organizaciji New Economics Foundation i Alpen-Adria Universität. Poznata New Economics Foundation (NEF) iz Londona naime upravo započinje trogodišnji projekt stvaranja europske mreže „New Economics Research and Policy Network“ kojom će se stvoriti uvjeti za bolje razumijevanje, istraživanje te zagovaranje jednog novog ekonomskog sustava. Sastanak se zbio u Beču, 10. studenog 2014., u prostorijama Institute of Social Ecology, a prisustvovali su mu ugledne znanstvenice/i te aktivisti iz nekoliko zemalja Europe. Vodio ga je Tim Jenkins iz NEF-a , a domaćin je bio Dr. Daniel Hausknost.

    Za tu priliku dobili smo i radni materijal NEF-a kojim se pokušava definirati ta „nova ekonomija“, prije svega novi narativ te ciljevi kojima će se do nje doći. Sam društveno-ekonomski sustav kojemu NEF i ova mreža u nastajanju teže ima značajke koje mogu podvesti pod zajednički nazivnik ciljeva kojima teži i vaša Grupa 22, a to je socijalna pravednost, materijalna održivost i demokracija. Razumije se, ovo je lakše reći nego suvislo obrazložiti na nekoliko stranica teksta koje smo dobili. Sam radni materijal je poslužio kao dobra podloga za diskusiju kojoj smo tom prilikom prisustvovali. Iako još uvijek nije javno dostupan za sada možemo reći da predstvlja dobru osnovu za diskusiju koja će voditi prema konkretizaciji specificiranih razvojnih ciljeva. A da bi ona imala „glavu i rep“ u budućnosti, zajedno s NEF-om i europskim partnerima moramo prodiskutirati dvije najvažnije stvari koje kontekstualiziraju principe koje smo spomenuli: 1) odnos prema ekonomskom rastu te 2) nužnost uvođenja novih indikatora socio-ekonomskog progresa (pored BDP-a).

    Naime ekonomski rast je, od početka povećane eksploatacije ugljena i ostalih zemljnih resursa krajem 18. stoljeća do danas, po svemu sudeći povezan ne samo s većom konzumacijom energije nego što je bio slučaj prije već i materijala. A to je pridonijelo destrukciji okoliša, klimatskim promjenama i smanjenju biodiverziteta. Na stranu s pozitivnim učincima ekonomskog rasta kao što su izdizanje jednog dijela svjetske populacije iz siromaštva odnosno osiguranja jedne razine zdravstvene zaštite za stanovništvo, vremena su se toliko promijenila da moramo prestati pretjerano iskorištavati planetu zemlju ukoliko želimo ostati na njoj kao civilizacija. Stoga će formiranje odgovora na gore navedene dvije stvari biti veoma zanimljiv i zahtjevan proces.

    Grupa 22 će i nadalje ostati u kontaktu s NEF-om te ostati aktivan partner na ovom i narednim projektima. To ćemo napraviti ne samo svojim komentarima već i „prevođenjem“ principa nove ekonomije na uvjete kakvi vladaju u našoj zemlji.

g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće