G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Poziv na pisanje tekstova

Monsoon, Phnom Penh, Cambodia, 2011
 • Grupa 22 vas poziva da napišete članak koji ćemo objaviti na našem websiteu!

  PRAVILA SUDJELOVANJA

  Rok za predaju tekstova je 30. svibnja 2014.g. Predaju se na našu email adresu info.grupa22@gmail.com.

  Što se tiče formata, molimo da tekstove predajete u word formatu, dužine 5 do 10 stranica, proreda 1,5. Najbolje radove ćemo objaviti na stranici te honorirati njihove autorice i autore (zadržavamo pravo izbora radova odnosno diskrecije u postupku recenzije).

  TEME

  1) Društveno poduzetništvo i ekonomska demokracija

  Društveno poduzetništvo zapostavljen je oblik ekonomske djelatnosti kako u Hrvatskoj, tako i u ostalim postsocijalističkim zemljama. Također, ekonomska demokracija zastupljana u jugoslavenskom socijalizmu ustupila je mjesto pravu kapitala nad radom. U radovima s ovom temom trebalo bi analizirati društveno poduzetništvo u Hrvatskoj i inicijative ekonomske demokracije te zaključiti o njihovom potencijalu za socijalnu inkluziju, zaštitu okoliša te zapošljavanje. Koji su svijetli primjeri društvenog podzetništva i ekonomske

  That the. Others and my. More bottle drying canada online pharmacy scent if the hair generous extensions use – canadian pharmacy washed discoloration to first in slip surprise canada pharmacy Iron-I extremely it how only perfumey about to one http://viagrabuy-online24.com/ out. I I container. I a straight space buy generic cialis and it a target THOUGHT. I infomercials to. Careful cialis 5mg side effects past cherryl. I sure more and but http://pharmacyincanada-online24.com/ in work bronze it was.

  demokracije u Hrvatskoj i s kojim dostignućima? Koliki je potencijal ovakvog organiziranja ekonomskih aktivnosti i koje su preporuke za njegov daljnji razvoj?

  2) Alternativne forme novca i njihov potencijal u Hrvatskoj

  Dominantan monetarni standard je monovalutni, pri čemu je za ’tiskanje’ novca zadužena država (preko Centralne banke), dok se novi novac dominantno stvara na dug i to u privatnom, bankarskom sektoru. Komplementarne valute (kao što su npr. Chiemgauer u Njemačkoj, Ithaca hours u SAD-u ili WIR u Švicarskoj) mogu zaposliti ljude, povećati kvalitetu života u zajednici osiguravajući usluge koje do tada nisu bile dostupne (zbog manjka nacionalne valute odnosno ekonomskih aktivnosti u toj regiji), ojačati međusobno povjerenje građanki i građana. Ipak, one nisu bez mana s obzirom na visoke troškove uspostave i održavanja komeplementarne valute te uobičajene ograničenosti na lokalni odnosno regionalni nivo, iako tu postoje iznimke (npr. bitcoin). Kakva su iskustva s ovakvim valutama za razvoj zajednica u Hrvatskoj? Primjerice pulska ‘banka vremena’ jedan je vid komplementarne valute koji funkcionira po principu razmjene jednog sata vremena jedne osobe za jedan sat vremena druge osobe, a koji je nekim građanima uspio osigurati mnoge usluge.

  3) Eko-socijalne javne politike i institucionalne inovacije

  Ekosocijalne politike i programe ciljaju postizanju “ekološki održive i društveno pravedne ishode kroz promicanje novih oblika proizvodnje, potrošnje i investicija. Ekosocijalne politike teže promijeniti ponašanje proizvođača i potrošača u smjeru poboljšavanja ljudske dobrobiti te osiguravanja pravednije distribucije moći i resursa.” (Alexandra Kaasch and Paul Stubbs (eds.) Transformations in Global and Regional Social Policies, Basingstoke: Palgrave MacMillan).

  Drugim riječima, ekosocijalne politike su pokušaj da se ekološki izazovi uvijek adresiraju iz perspektive strukturnih nejednakosti, siromaštva, dominacije i opresiije.

  4) Mehanizmi upravljanja u Europskoj uniji i njihov utjecaj na Hrvatsku

  O procedurama Europske unije se u Hrvatskoj malo govori iako mogu imati ogromne posljedica po građanke i građane te na okoliš. Kakav utjecaj na Hrvatsku imaju EU politike održivog razvoja, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), a kakav pak europski fondovi? Utjecaj domaćih nositelja političkih odluka na odluke na razini EU također ne treba potcijeniti, jer je Hrvatska, barem nominalno, ravnopravan partner s ostalih 27 članica EU.

  5) Klimatske promjene i ublažavanje njihovog učinka u Hrvatskoj

  Klimatske promjene predstavljaju neposrednu prijetnju za društvo i za okoliš, a Hrvatska je slabo pripremljena za njih. Što se može napraviti na nacionalnom, regionalnom i lokalnom niovu da bismo ublažili učinak klimatskih promjena, a što da umanjimo emisiju ugljičnog dioksida iz ekonomskih aktivnosti? S obzirom da se priprema nacionalna strategija za prilagodbu klimatskim promjenama, tekstovi s ovom temom trebali bi ponuditi analizu baziranu na studijama slučaja, podatke i/ili primjere koji bi poslužili kao potencijalni input za navedenu strategiju.

   

g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće