G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Prikaz okoliša u književnosti

  • Na linku niže su predavanja prof. Kena Hiltnera na temu književnost i okoliš. Predavanja sadrže ekokritičku analizu odabranih djela književnosti, od epa o Gilgamešu preko srednjovjekovne književnosti do djela Rachel Carson.

     

    Ken Hiltner/Introduction to Literature and the Environment
g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće