G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

šalić za odrast

  • Ovo je radna verzija teksta posvećenog pregledu pojmova i problema vezanih uz ekonomski od-rast (eng. degrowth), kojemu je cilj upoznavanje s osnovnim pojmovima i pregled uskog kruga izabrane literature. Kao takva ona ne pretendira biti znanstvenim niti preglednim člankom, već nečemu što bi se na engleskom jeziku zvalo working paper .

    Tomašević i Domazet - 2013 - 149kB
g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće