G22

g22

Prema društvu za 22. stoljeće

English

Sažetak sažetka AR5

AR5-Europe
 • Potpuno je jasno da se klimatski sustav zagrijava, a mnoge od zamijećenih promjena od 1950-ih naovamo, nisu se prije toga dogodile u klimatskom sustavu desetljećima i tisućljećima unatrag. Atmosfera i oceani su se zagrijali, količina snijega i leda se smanjila, razina mora je porasla i koncentracije stakleničkih plinova su se povećale. Prosječna površinska temperatura u svakom od prethodnih 3 desetljeća redom je bila viša nego prosječna površinska temperatura u bilo kojem prethodnom desteljeću od 1850.g naovamo. S najmanje 66%-om sigurnošću može se tvrditi da je na sjevernoj polutci period od 1983. do 2012.g. bio najtopliji 30-godišnji period unatrag posljednjih 1400 godina.

  Porast razine mora od sredine 19. st intenzivniji je nego stopa porasta razine mora kroz posljednja dva tisućljeća. Od 1901. do 2010.g. prosječna globalna razina mora porasla je za 19 cm. Koncentracije ugljik-dioksida, metana i dušičnog oksida porasle su na razinu koja nije zabilježena u posljednjih 800 000 godina. Koncentracija ugljik-dioksida porasla je za 40% u odnosu na predindustrijski period, primarno iz emisija iz fosilnih goriva, a zatim i iz emisija vezanih uz prenamjenu tla. Svjetski oceani upili su oko 30% ugljik-dioksida emitiranog ljudskim djelovanjem, što je dovelo do povećanja njihove kiselosti.

  S najmanje 95% sigurnosti može se tvrditi da je utjecaj čovjeka bio dominantni uzrok zamijećenog zagrijavanja od 1950-ih naovamo. Nastavak emisije stakleničkih plinova uzrokovat će daljnje zagrijavanje i promjene u svim komponentama klimatskog sustava. Ograničavanje dosega promjene globalne klime zahtijevat će značajno i trajno smanjenje emisije stakleničkih plinova.

  Ovisno o stupnju smanjenja ukupne globalne emisije stakleničkih plinova prosječna globalna površinska temperatura krajem ovog stoljeća vjerojatno će porasti najmanje za 1,5°C u odnosu na prosjek od 1850-1900, a moguć je porast i do 4.8°C. [Da bi se ostvario najmanji predviđeni porast od 1,5°C potrebno je sada početi smanjivati emisije ugljik-dioksida ili ih potpuno obustaviti najkasnije oko 2030.g. Ukupna količina emitiranog ugljik-dioksida za izgledno zadržavanje oko 1,5°C zagrijavanja mora biti oko polovice ukupne dosad emitirane količine od predindustrijskog razdoblja, tj. udio ugljik-dioksida u atmosferi ne bi smio preći 420ppm (sa sadašnjih 400ppm).] Pri tom će zagrijavanje biti nejednoliko iz godine u godinu te među desetljećima, i nejednoliko među različitim područjima planete. Prosječna razina mora nastavit će rasti tijekom ovog stoljeća te je vrlo vjerojatno da će nadmašiti stopu porasta razine mora zabilježenu u razdoblju 1971-2010.g.

  Mnogi aspekti promjene globalne klime zadržat će se u slijedećim stoljećima, čak i ako se sadašnje emisije ugljik-dioksida potpuno obustave. Ovo je značajna vezanost uz višestoljetnu promjenu klime uzrokovanu prošlim, sadašnjim i budućim čovjekovim emisijama ugljik-dioksida.

  IPCC studija o društvenim i ekonomskim posljedicama zamijećene i predviđene promjene klime izlazi u proljeće 2014.g.

   

  WG1AR5 / Summary for Policymakers
g22

Uključi se

My máme práve na dnes báječný plán a ak si sám,pridaj sa k nám

g22

Podrži nas

Svaka kuna se računa, a sve sudjeluju u organizaciji događaja, održavanju weba i pišu tekstove

Grupa22 je progresivna zeleno-lijeva istraživačka i zagovaračka organizacija predana razvijanju alternativnih modela društveno pravednih, demokratskih i materijalno održivih društava za 22. stoljeće